Κατασκευαστες
Ενημερωτικο δελτιο

POZZOLITH 132

Ρευστοποιητής και Πλαστικοποιητής σκυροδέματος και επιβραδυντής πήξης .
Κατασκευαστής: BASF
$0.00 χωρίς ΦΠΑ
 

Δεν περιέχει χλωρίδια.