Κατασκευαστες
Ενημερωτικο δελτιο
RSS

Νέα προϊόντα

POZZOLITH 132

Ρευστοποιητής και Πλαστικοποιητής σκυροδέματος και επιβραδυντής πήξης .
$0.00 χωρίς ΦΠΑ

GLENIUM 10

Ρευστοποιητής /Πλαστικοποιητής σκυροδέματος .
$0.00 χωρίς ΦΠΑ

POZZOLITH 390N

Υπερευστοποιητής /Πλαστικοποιητής σκυροδέματος μειωτής νερού
$0.00 χωρίς ΦΠΑ

GLENIUM 11

Υπερευστοποιτης σκυροδέματος νέας γενιάς , μειωτής νερού για την παρασκευή ρεοπλαστικού σκυροδέματος.
$0.00 χωρίς ΦΠΑ

ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

Συνθετικές ίνες από πολυπροπυλένιο ειδικής επεξεργασίας, που χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση κονιαμάτων και σκυροδέματος.
$0.00 χωρίς ΦΠΑ

ISOCURE-A

Ακρυλική αντιεξατμιστική προστασία νωπού σκυροδέματος
$0.00 χωρίς ΦΠΑ

ISOCURE

Υδατικό διάλυμα παραφινικής βάσης που προστατεύει το νωπό σκυροδέμα από τη γρήγορη εξάτμιση του νερού ανάμιξης. Μειώνονται έτσι οι συρρικνώσεις πήξεως και οι πιθανότητες εμφάνισης ρωγμών στο σκυρόδεμα.
$0.00 χωρίς ΦΠΑ

SPLIT-2000 (πρώην ASIKON-2000)

Αντικολλητικό ξυλοτύπων και σιδηροτύπων.
$0.00 χωρίς ΦΠΑ