Κατασκευαστες
Ενημερωτικο δελτιο

PLASTIPROOF

Ρευστοποιητής σκυροδέματος - στεγανωτικό μάζας (ΣΚ-308, ASTM C-494 Τύπος A). Προστιθέμενο στο σκυρόδεμα το πλαστικοποιεί και βελτιώνει την αντίσταση στην υδατοπερατότητα.
Κατασκευαστής: ISOMAT
$0.00 χωρίς ΦΠΑ