Κατασκευαστες
Ενημερωτικο δελτιο

EURODUR P/EURODUR PLUS

$0.00 χωρίς ΦΠΑ
 

Ελαστοπλαστικές ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες το μίγμα των οποίων αποτελείται από τροποποιημένη άσφαλτο διυλιστηρίου με υψηλό ποσοστό θερμοπλαστικών (APP) πολυμερών. Η EURODUR P είναι οπλισμένη με πολυεστερικό ύφασμα. Η πάνω επιφάνεια της μεμβράνης προστατεύεται από ορυκτή ψηφίδα (EURODUR P Min) ή καλύπτεται από φιλμ πολυαιθυλενίου ή ταλκ (EURODUR P). Η EURODUR PLUS είναι διπλά οπλισμένη με πολυεστερικό ύφασμα και υαλοπίλημα. Και οι δύο επιφάνειές της προστατεύονται από πολυπροπυλενικό φιλμ. Έχουν αντοχή στην ευκαμψία στο κρύο στους -10ο C.