Κατασκευαστες
Ενημερωτικο δελτιο

BEVETOL-RD

Επιβραδυντής πήξης σκυροδέματος - υπερρευστοποιητής σκυροδέματος (ΣΚ-308, ASTM C-494 τύπος A, D & G, ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:Τ11.1 και T11.2). Αποτελεί απαραίτητο βοήθημα όπου απαιτείται επιβράδυνση του χρόνου πήξης του σκυροδέματος καθώς και για την παρασκευή σκυροδέματος υψηλών αντοχών, εμφανούς σκυροδέματος, αντλήσιμου σκυροδέματος κλπ.
Κατασκευαστής: ISOMAT
$0.00 χωρίς ΦΠΑ