Κατασκευαστες
Ενημερωτικο δελτιο

ADIFLEX-B

Ελαστικοποιητής κονιαμάτων.
Κατασκευαστής: ISOMAT
$0.00 χωρίς ΦΠΑ
 

Αντικαθιστά το νερό ανάμιξης ή μέρος αυτού στις υδραυλικές κόλλες πλακιδίων (ISOMAT AK 9, ISOMAT AK 10 κλπ.), στο στεγανωτικό κονιάμα AQUAMAT, στις τσιμεντοκονίες κλπ. Απαραίτητο βοήθημα όπου υπάρχουν μικρομετακινήσεις του υποστρώματος λόγω συστολοδιαστολών ή δονήσεων.