Κατασκευαστες
Ενημερωτικο δελτιο

POZZOLITH 390N

Υπερευστοποιητής /Πλαστικοποιητής σκυροδέματος μειωτής νερού
Κατασκευαστής: BASF
$0.00 χωρίς ΦΠΑ
 

Δεν περιέχει χλωρίδια.