Κατασκευαστες
Ενημερωτικο δελτιο

ADINOL-DM

Στεγανωτικό μάζας κονιαμάτων και άοπλου σκυροδέματος με πλαστικοποιητικές ιδιότητες. Προστιθέμενο αδιαβροχοποιεί τις τσιμεντοκονίες, τους σοβάδες, το άοπλο σκυρόδεμα κλπ.
Κατασκευαστής: ISOMAT
$0.00 χωρίς ΦΠΑ